• กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

    กล้อง Digital Compact ขนาดพกพา

    กล้องดิจิตอลมีกี่ประเภท เมื่อแบ่งตามการใช้งาน (Types of Digital Cameras) 1. กล้องดิจิตอล Compact ขนาดพกพา (Digital Compact Camera) 2. กล้องดิจิตอล DSLR Like (Compact Pro DSLR Like Cameras) 3. กล้องดิจิตอล Mirrorless (Mirrorless Interchangeable-Lens Cameras) 4. กล้องดิจิตอล DSLR (Digital Single-Lens Reflex Cameras) 5. กล้องดิจิตอล Camcorder (Digital Camcorder) 1. กล้องดิจิตอล Compact ขนาดพกพา     (Digital Compact Camera) กล้องดิจิตอลแบบพกพาขนาดเล็ก (Digital Compact Camera) พูดถึงกล้องพกพาขนาดเล็กหรือ Digital Compact Camera นั้น ผมเชื่อว่าทุกท่านคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาไปที่ไหนๆก็สะดวกสบาย โดยรวมเป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic) ที่เรียกว่า “กล้อง เล็งแล้วถ่าย” (Point-and-Shoot Camera) นั่นเองละครับ (บางคนก็เรียกว่ากล้องปัญญาอ่อน… อะไรทำนองนั้น!)