• Topcategorized

    Backtor 7 ปีที่เปลี่ยนผ่าน

    สวัสดีครับเพื่อนๆ ห่างหายไปนานพอสมควรครับ กับการ Update ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ backtor.com แห่งนี้ อันเนื่องมาจาก ทีมงานมีภารกิจประจำหลายอย่างต้องดำเนินการ วันนี้ backtor.com ย่างเข้าปีที่ 7 แล้วครับ เวลามันผ่านไปเร็วเหมือนโกหกนะ ก็เลยถือโอกาสแวะเวียนเข้ามาทักทายเพื่อนๆ ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้อีกครั้ง มีบางเนื้อหาที่ทีมงานคิดว่าจะถอดออกดีหรือไม่ กำลังคิดทบทวนกันอยู่ นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ “วิธีเข้าเว็บที่ถูกบล๊อก” อันนี้มีบางคนได้คัดลอกเนื้อหาจาก backtor.com ไปลงไว้ในกระทู้ของ Pantip นานพอสมควรแล้ว (ปัจจุบันเนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์ ทีมงานเราได้ Update ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมไปมากแล้ว) แต่ที่เห็นและรู้สึกแย่ก็ตรงที่เขาไม่ได้ให้เครดิต กับแหล่งข้อมูลที่เขาได้คัดลอกมาเลย (อันนั้นคงเป็นสามัญสำนึกเฉพาะบุคคล) คิดว่าคนไทยเราควรจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังการรู้จัก “เคารพสิทธิของผู้อื่น” ให้กับคนรุ่นใหม่ให้มากๆ สังคมไทยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับโลกปัจจุบัน ยุคที่การรับรู้ข่าวสารอยู่ในมือของแต่ละคน ยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนนี้ คงจะเป็นอะไรที่น่าอยู่ขึ้นอีกมากเพราะเรารู้จักการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน