• Topcategorized,  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

    คุยกันตามประสาคนชอบ Smartphone cameras

    ใครๆก็ใช้กล้องถ่ายรูป เป็น.. คุยกันตามประสาคนชอบกล้องและการถ่ายภาพ (ถ่ายรูป) เรื่องการถ่ายภาพนั้น ถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนยุคปัจจุบันเลยทีเดียว ว่ามั๊ยครับ! ไม่เหมือนยุคก่อนๆ เมื่อสัก 10 กว่าปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเอง ที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่ง จนสามารถนำเอากล้องถ่ายรูปที่มีขนาดใหญ่โต เทอะทะในสมัยก่อนนั้น ไปรวมไว้เป็น Function หนึ่งในโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า “Smartphone cameras”